Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

AMIKUS

Dobrovolnické centrum AMIKUS je součástí příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec. Vzniklo v roce 2009 jako doplněk sociálních služeb s cílem předcházení sociálnímu vyloučení u osamělých lidí a obohacení života dětí žijících v ústavním zařízení.

Dobrovolnické centrum AMIKUS realizuje dobrovolnické programy – Dítě, Senior, Handicap – Dospělý, Handicap-Dítě, Handicap-Kamarád Průvodce, Duše, KamarádDítě a kniha a Zvířecí kamarád při jejichž realizaci spolupracuje s Dětským centrem Liberec, p. o., s Centrem zdravotní a sociální péče, p. o., s Domovem pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o., s Jedličkovým ústavem, s FOKUSEM Liberec, o .p. s., s mateřskými školami Hvězdička, Delfínek a Čtyřlístek, se Statutárním městem Liberec a s Botanickou zahradou Liberec.

Cíle Dobrovolnického centra AMIKUS

•    oslovovat a získávat dobrovolníky pro naše programy
•    zajišťovat dobrovolníkům potřebné zázemí pro jejich činnost

Kdo je dobrovolník?

•    Dobrovolník je člověk, který ve volném čase věnuje svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch jiných lidí bez nároku na finanční odměnu. Pro zařazení do našich programů musí být starší 18 let.

Co dobrovolník dělá?

•    Dobrovolník dochází ve svém volném čase na 1-2 hodiny týdně ke svému „kamarádovi, příteli“, aby mu vyplnil chvíle samoty svou přítomností,  povídáním, předčítáním, hraním společenských her, chozením na procházky, doprovodem na kulturní akce, společnou výtvarnou činností či ručními  pracemi, prostě vším, na čem se spolu dohodnou. V programu Dítě je dobrovolník „tetou“ či „strejdou“ dítěti umístěnému do ústavního zařízení a svým pravidelným docházením za dítětem po všech stránkách rozvíjí jeho osobnost. V programu Průvodce provádí návštěvníky Liberce po významných místech a objektech města a nebo působí jako dohled a navigátor v Botanické zahradě Liberec. V programu Dítě a kniha čte dětem v mateřských školách před spaním pohádky.

Co z toho dobrovolník má?

•    nové zkušenosti a dovednosti, pocit uspokojení, nové přátelské vztahy, možnost seberealizace a aktivního odpočinku, získání praxe, rozšíření si obzorů, vylepšení komunikace se svým okolím.

Co dobrovolníkům poskytujeme?

•    Základní výcvik potřebný pro správné vykonávání dobrovolnické služby, pravidelné supervize, pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví a doklad o výkonu dobrovolnické služby.