Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program KAMARÁD

CÍL PROGRAMU
Tento program je určen pro:
•    seniorskou veřejnost
•    seniory žijící v domech s pečovatelskou službou
•    děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
Snaží se jim usnadnit začleňování do společnosti a do běžného života.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
-    Osoba starší 18 let
-    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
-    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
-    Spolehlivost a důvěryhodnost
-    Komunikativnost
-    Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
-    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
-     Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
-    Uzavření smlouvy s Dobrovolnickým centrem AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
Dobrovolník či skupina dobrovolníků pomáhá při zajištění jednorázových akcí, které pořádá Komunitní středisko Kontakt pro seniorskou veřejnost, pro seniory v domech s pečovatelskou službou a pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník vypomáhá jednorázově po dobu realizace jednorázové akce.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
Prostory Komunitního střediska Kontakt, prostory domů s pečovatelskou službou, území města Liberce.

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT, p. o. Liberec – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT, p. o. Liberec