Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

O nás

Komunitní středisko KONTAKT Liberec je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec, která vznikla 1. 10. 2007 usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 155/07 ze dne 27. 9. 2007.

.

Poskytované služby

  • Zajišťujeme a provozujeme klubovou činnost určenou seniorůmzdravotně znevýhodněným občanům města Liberce.
  • Poskytujeme zázemí  nestátním neziskovým organizacím, sdružením, spolkům, občanským iniciativám a  fyzickým osobám, kterým pronajímáme prostory a vybavení pro jejich činnost. Služby jsou poskytovány dle ceníku schváleného Radou města Liberec, který je stanovený s ohledem na charakter a činnost těchto organizací, či fyzických osob.
  • V rámci předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců zajišťujeme našim klientům informační a vzdělávací činnost a volnočasové aktivity pro děti zaměřené na sport, kulturu a vzdělávání.
  • Dobrovolnická činnost je realizována prostřednictvím Dobrovolnického centra AMIKUS, který  je zaměřený na děti, seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Spolupracujeme s příspěvkovými organizacemi, jako Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, p. o., Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o., Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o., Jedličkův ústav, p. o. a Statutární město Liberec – Městské informační centrum.
  • Provozujeme dotovanou přepravu pro seniory a zdravotně znevýhodněné na území města Liberce.