Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Národnostní menšiny

Na území města Liberce žijí příslušníci národnostních menšin, etnik a cizinci, kterým je třeba poskytovat služby, jejichž smyslem je předcházet sociálnímu vyloučení u této specifické cílové skupiny obyvatel.

Významnou součástí činnosti v této oblasti je zajišťování kvalitního trávení volného času dětí ze sociálně slabých, či jinak znevýhodněných rodin formou volnočasových aktivit nejrůznějšího zaměření. Důraz je kladen také na preventivní a aktivizační činnost, která je naplňována prostřednictvím různých jednorázových akcí i dlouhodobějších projektů.