Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Kontakt se věnuje provozování volnočasových aktivit pro děti od roku 2008. Kroužky jsou určeny dětem a mládeži ze sociálněznevýhodněného prostředí ve věku 6–15 let bez ohledu na etnický původ, a to bezplatně. Cílem volnočasových aktivit je:

  • motivace a aktivizace dětí prostřednictvím činností, které jsou pro ně z důvodů nepříznivého sociálního prostředí těžko dostupné a které rozvíjejí jejich schopnosti a motivují je ke vzdělávání,
  •  rozvoj osobnosti dětí, sociálních dovedností a respektování jejich individuality formou her, návštěv různých kulturních akcí, turistických vycházek, exkurzí apod.
  • prevence rozvoje sociálně patologických jevů, poskytnutí správného vzoru žádoucího sociálního chování, podpora sociálního začlenění těchto dětí.

LETÁK ZDE

PŘIHLÁŠKA ZDE

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY NA DOUČOVÁNÍ - TUTO PŘIHLÁŠKU NA DOUČOVÁNÍ VYPLŇUJE LEKTORKA PŘÍMO SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI V RODINĚ.

Bližší informace o jednotlivých kroužcích můžete získat na telefonním čísle u vedoucích kroužků nebo na tel.: 485 244 985, 731 643 358 E-mail: veronika@ksk.liberec.cz

Moderní tance

Oblíbený taneční kroužek ve stylu moderního tance, je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let. Probíhá každou neděli od 12.00 do 14.00 hodin (začátečníci – mladší) a od 14.00 do 16.00 hodin (pokročilí – starší) v tanečním sále KSK. Vedoucí kroužku je Andrea Bendíková (tel.: 735 951 076).

Dovedné ruce

Kroužek malování, šití, ručních prací a vaření, je určen pro dívky i  zručné chlapce ve věku od 6 do 15 let. Probíhá každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin v 5. patře KSK. Vedoucím kroužku je Petra Burdová (tel.: 604 462 274).

Karate

Kroužek pro děti (chlapce i dívky) ve věku od 6 do 15 let, které mají rády sportovní aktivity a chtějí se dozvědět něco o sebeobraně. Probíhá každé úterý od 17.15 do 19.00 hodin v tanečním sále KSK. Vedoucím kroužku je Jaroslav Vlček (tel.: 736 212 329).

 

Doučování hrou

Procvičování, opakování nebo i  vysvětlování učiva prvního stupně ZŠ, které je pro děti problematické, či jen potřebují pomoci s jeho pochopením, to vše formou hry. Doučování je určeno pro děti ve věku od 6 do 10 let. Probíhá každý čtvrtek  od 14.00 do 16.00 hodin v 5. patře KSK a 4 hodiny týdně také v terénu dle domluvy s lektorkou. Vedoucí kroužku pro terénní doučování je Veronika Dlabolová (tel.: 776 622 785); vedoucí kroužku pro doučování v  zázemí organizace je Kristýna Nechvilková (776 674 321).