Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

KSK

Komunitní středisko KONTAKT Liberec je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec, která vznikla 1. 10. 2007 usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 155/07 ze dne 27. 9. 2007.

Naší hlavní činností je:

  • provozovat klubovou činnost pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany města
  • spolupracovat s veřejností a s organizacemi neziskového sektoru
  • zajišťovat vzdělávací a volnočasové aktivity za účelem předcházení sociálního vyloučení ohrožených skupin obyvatel, zejména příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců
  • dobrovolnictví a komunitní aktivity
  • provozování přepravy pro znevýhodněné občany města Liberce

Bližší informace o poskytovaných službách