Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Přehled uzavřených smluv za rok 2019

smlouva č.001 – Klub Elán

smlouva č.002 – Klub Elán – šipky

smlouva č.003 – Klub Jeřáb

smlouva č.004 – Klub Jeřáb – cvičení

smlouva č.005 – Klub Jiřinky

smlouva č.006 – Klub Jiřinky – cvičení

smlouva č.007 – D.Stará – cvičení

smlouva č.008 – Kardio – cvičení

smlouva č.009 – Klub Nisa

smlouva č.010 – Levicový klub žen

smlouva č.011 – Junák

smlouva č.012 – Klub všemi jazyky

smlouva č.013 – Doleželová – šipky

smlouva č.014 – Klub Sestřičky

smlouva č.028 – Klub Radost

smlouva č.029 – Klub Opera

smlouva č.030 – Elva Help

smlouva č.031 – Klub Naděje

smlouva č.032 – Klub Vesec

smlouva č.033 – Foma klub

smlouva č.034 – SPCCH DIA

smlouva č.035 – SPCCH Dia – cvičení

smlouva č.036 – Klub Pod střechou – šipky

smlouva č.037 – Klub Pod střechou

smlouva č.038 – SPCCH Kardio

smlouva č.039 – Klub APM 1

smlouva č.040 – Klub APM 1 – šipky

smlouva č.041 – Svaz diabetiků

smlouva č.042 – I.Zajícová – cvičení

smlouva č.043 – O.Nováková – stolní tenis

smlouva č.044 – Misijní skup.Křesťanské společenství

smlouva č.045 – Fotoklub Obscura

smlouva č.046 – Dastychová – flamenco

smlouva č.047 – Roska

smlouva č.052 – K.Hubková – jóga

smlouva č.053 – Šebková – břišní tance senior

smlouva č.054 – M.Sutnar – PC kurzy senior

smlouva č.055 – V.Vráblík – PC kurzy senior

smlouva č.056 – Česká beseda

smlouva č.057 – Klub Jizerka

smlouva č.058 – Soubor Jizerka – lidové písně a tance

smlouva č.059 – Áčová – twirling

smlouva č.060 – Klub Kardio

smlouva č.061 – J.Štryncl – cvičení

smlouva č.063 – Mgr. Krtičková

smlouva č.064 – I.Zajícová – cvičení

smlouva č.069 – Matylda a Tylda – pěvecký sbor senior

smlouva č.070 – M. Štěpanovič – přednášky

smlouva č.071 – J.Kanaloš – jednání

smlouva č.075 – SPCCH DIA – členská schůze

smlouva č.079 – ČMS – členská schůze

smlouva č.082 – Matylda a Tylda – workshop

smlouva č.083 – ČMS – členská schůze

smlouva č.084 – Áčová – twirlink

smlouva č.085 – Jizera – lidové tance a písně

smlouva č.087 – ČMS – členská schůze

smlouva č.091 – ČMS – členská schůze

smlouva č.093 – Romská iniciat.rada LK

smlouva č.094 – Sdružení Tulipán

smlouva č.099 – Klub seniorů Jiřinky

smlouva č.100 – Romská iniciat.rada LK

smlouva č.101 – Klub seniorů Jeřáb

smlouva č.105 – Áčová – twirling

smlouva č.106 – TJ Kardio