Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Naše činnosti

Senioři

Je všeobecně známo, že populace v České republice stárne, a proto je potřeba problematice seniorů věnovat zvýšenou pozornost. Naše organizace jim pomáhá najít náplň pro volnočasové aktivity, a to jak v Centrálním klubu seniorů, tak v klubech v Domech s pečovatelskou službou v Liberci. Přitom není zapomínáno ani na lehké rehabilitační aktivity vedoucí ke zlepšení či udržení fyzické i duševní kondice seniorů.

Národnostní menšiny

Na území města Liberce žijí příslušníci národnostních menšin, etnik a cizinci. Smyslem služeb a aktivit, pořádaných pro tuto cílovou skupinu obyvatel, je předcházet sociálnímu vyloučení a stigmatizaci. Velká pozornost je přitom věnována aktivizaci a primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které žijí v Liberci.

Zdravotně znevýhodnění

Zdravotně znevýhodněným občanům nabízíme možnost setkávání se v Centrálním klubu, mohou se zúčastňovat také akcí, které organizují jednotlivé kluby seniorů v 5. patře budovy. Přístup je bezbariérový výtahem. Zdravotně znevýhodnění občané starší 18 let se mohou stát členy klubu Klika, který působí při Kontaktu od dubna 2013.

Dobrovolnické centrum AMIKUS

Dobrovolnické centrum AMIKUS je součástí příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec. Vzniklo v roce 2009 jako doplněk sociálních služeb s cílem předcházení sociálnímu vyloučení u osamělých lidí a obohacení života dětí žijících v ústavním zařízení.
Dobrovolnické centrum AMIKUS realizuje tři dobrovolnické programy – Dítě, Senior a Handicap, při jejichž realizaci spolupracuje se dvěma příspěvkovými organizacemi města Liberec, a to Dětské centrum Sluníčko, p. o. a Centrum zdravotní a sociální péče, p. o.

Občanské iniciativy

Kontakt nabízí nestátním neziskovým organizacím, občanským iniciativám a fyzickým osobám pro jejich pravidelné setkávací aktivity nebo pro pořádání jednorázových akcí pronájem vybavených prostor v budově v Palachově ulici 504/7, Liberec.

Přeprava pro znevýhodněné skupiny obyvatel

Služba Taxík Maxík je dotovanou přepravou pro obyvatele města Liberce. Je určena pro seniory starší 70 let a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.