Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program PRŮVODCE

CÍL PROGRAMU
Vytvoření skupiny průvodců, kteří budou ve svém volném čase a bez nároku na odměnu provádět návštěvníky Liberce po městských prohlídkových okruzích nebo po významných objektech města.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Zdravotní způsobilost, psychická odolnost, fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost ke klientům
•    Dobrý vztah k městu, dobrá znalost města
•    Schopnost vzdělávat se, schopnost srozumitelně předávat informace
•    Schopnost samostatné práce s klienty
•    Komunikativnost

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Úspěšné absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Splnění požadavků přijímající organizace
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

PRŮVODCE PO MĚSTĚ
Úloha dobrovolníka
Dobrovolník se podílí jako průvodce na realizaci vybraných akcí, které město Liberec pro veřejnost organizuje (Dny evropského kulturního dědictví, Dny otevřených dveří v různých objektech města, oslavy významných výročí města) nebo působí jako průvodce městskými prohlídkovými okruhy.
Časová
náročnost

•   několikahodinová až celodenní účast na jednorázových akcích města
•   1 x týdně na 2 – 3- hodiny na pravidelné prohlídkové trase realizované od května do konce září
Místo realizace

Území města Liberec
Přijímající organizace

Statutární město Liberec – Městské informační centrum

PRŮVODCE V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Úloha dobrovolníka

Dobrovolník se podílí jako dohled a pomocník v areálu botanické zahrady
Časová náročnost

1 – 2 x týdně na 2 – 3 hodiny
Místo realizace

Botanická zahrada v Liberci
Přijímající organizace

Botanická zahrada Liberec

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.