Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program DÍTĚ A KNIHA

CÍL PROGRAMU

Cílem dobrovolnického programu je podpořit mezigenerační porozumění mezi seniory a dětmi předškolního věku, vést tyto děti ke kladnému vztahu ke knize.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•   Osoba seniorského věku
•   Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•   Slušné vystupování, příjemný vzhled, srozumitelný přednes, vstřícnost
•   Spolehlivost a důvěryhodnost
•   Komunikativnost
•   Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•   Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•   Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
•   Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•   Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

Úloha dobrovolníka v programu
Dobrovolník přichází za dětmi do mateřské školy, aby jim zde za přítomnosti učitelky mateřské školy četl pohádky či příběhy z dětských knih, a tím děti vedl nejen k lásce ke knize, ale také k mezigeneračnímu porozumění.

Časová náročnost činnosti
1x týdně na 1 hodinu

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
Mateřské školy nacházející se na území Liberce

VYSÍLACÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko Kontakt, p. o. Liberec – Dobrovolnické centrum AMIKUS.