Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program DÍTĚ

CÍL PROGRAMU
Cílem dobrovolnického programu zaměřeného na dítě je pomoci znevýhodněným dětem předškolního věku (1 – 5 let), které jsou z různých příčin umístěny v dětském centru. Děti připravuje do nového života, který je čeká při návratu do své rodiny nebo při umístění do adoptivních či pěstounských rodin.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Komunikativnost
•    Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
•    Úspěšně absolvování pohovoru s psychologem
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
Úloha dobrovolníka spočívá v pravidelném setkávání s dítětem a v trávení jeho volného času, kdy dobrovolník je zde po určitý čas jen pro jedno dítě jemu svěřené. Jde o navázání přátelského vztahu „dobrovolník a dítě“ tak, aby práce dobrovolníka byla vhodným doplňkem komplexní péče, která je dítěti ze strany profesionálního personálu poskytována. Dobrovolník zaměřuje svoji činnost s dítětem na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník přichází za dítětem do zařízení obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
Program je realizován v prostorách Dětského centra Liberec.

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
Dětské centrum Liberec, p. o.