Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program HANDICAP – DOSPĚLÝ

CÍL PROGRAMU
Tento program je určený pro zdravotně znevýhodněné osoby ve věku od 18 let, kteří sice zvládají dobře svůj handicap, ale chybí jim běžné sociální kontakty. Program se jim snaží usnadnit začleňování do společnosti a běžného života.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Komunikativnost
•    Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
•    Úspěšně absolvování pohovoru s psychologem
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. -Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
Dobrovolník dochází k osamělé zdravotně znevýhodněné osobě do její domácnosti, kde po vzájemné dohodě tráví volný čas různými aktivitami. Dobrovolník zde má roli společníka ochotného s klientem posedět a popovídat si, průvodce na zájmových, sportovních či kulturních akcích. Program je postaven na principu 1 dobrovolník + 1 zdravotně znevýhodněná osoba.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník se schází se zdravotně znevýhodněnou osobou obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
•   prostory Jedličkova ústavu v Liberci
•   domácnosti zdravotně znevýhodněných osob

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
•    Jedličkův ústav Liberec, p. o.
•    Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.