Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program SENIOR

CÍL PROGRAMU
Cílem dobrovolnického programu zaměřeného na starší občany je překonání samoty a psychické krize lidí ve stáří žijících na území města Liberce.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Komunikativnost
•    Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•     Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
•    Úspěšně absolvování pohovoru s psychologem
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
Dobrovolník má roli společníka, dochází za seniorem buď do domova pro seniory, do klubů seniorů při jednotlivých domech s pečovatelskou službou anebo přímo  do domácnosti seniora. Náplní činnosti dobrovolníka je individuální kontakt se seniorem, především povídání si s ním, naslouchání mu, předčítání či doprovod na procházku nebo na jiný zájmový a kulturní program. Veškeré činnosti jsou závislé na vzájemné dohodě mezi dobrovolníkem a seniorem. Program je postaven na principu 1 dobrovolník + 1 senior.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník se schází se seniorem obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
•   prostory Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou
•   domácnosti seniorů v domech s pečovatelskou službou i mimo ně

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
•    Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.
•    Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.