Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program HANDICAP- KAMARÁD

CÍL PROGRAMU
Tento program je určený pro zdravotně znevýhodněné osoby od 15 let a snaží se jim usnadnit začleňování do společnosti a běžného života.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Komunikativnost
•    Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
•    Dobrovolník přichází pomoci při zajištění jednorázových akcí konaných v Jedličkově ústavu v Liberci a mimo něj.
•    Dobrovolník je nápomocný zdravotně znevýhodněným osobám při aktivitách ve sportovních kroužcích realizovaných při Jedličkově ústavu v Liberci.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník je nápomocný zdravotně znevýhodněné osobě v pevně stanovený den v týdnu na 1 – 2 hodiny, anebo jednorázově po dobu realizace jednorázové akce.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
Prostory Jedličkova ústavu v Liberci a mimo ně.

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
Jedličkův ústav Liberec, p. o.