Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program ZVÍŘECÍ KAMARÁD

CÍL PROGRAMU

Cílem dobrovolnického programu zaměřeného na seniory a handicapované osoby je pomocí zvířecího kamaráda zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici.

 PROFIL DOBROVOLNÍKA

•    Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Komunikativnost
•    Ochota dále se vzdělávat

PROFIL ZVÍŘETE
•    Základní poslušnost povelů u zvířete
•    Klidná, bezproblémová povaha
•    Povinná veterinární prohlídka
•    Povinné očkování 1x ročně (parvoviroza, leptospiroza, psinka, vzteklina, atd.) doložená očkovacím průkazem

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•   Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
•    Osvědčení o absolvování canisterapeutické, felinoterapeutické zkoušky
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
Zvířecí kamarád pod vedením školeného dobrovolníka dochází za seniorem či handicapovanou osobou, čí skupinkou osob, aby svojí přítomností navodili příjemné prostředí, pomocí různých metod rozvíjeli citové, rozumové i pohybové schopnosti osob a formou relaxace měli pozitivní vliv na psychickou a duševní rovnováhu klientů.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník se zvířetem dochází za seniorem či handicapovanou osobou obvykle 1x týdně na 1 – 2 hodiny.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
Území města Liberce

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
•    Jedličkův ústav Liberec, p. o.
•    Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.