Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Konference 2018

Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. ve spolupráci s HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Praha, uspořádalo ve dnech 20. – 21. 6. 2018 v pořadí 18. konferenci k rozvoji dobrovolnictví pod názvem „Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy“. Konference se konala v prostorách Kulturního a společenského centra Lidové sady Liberec a sjeli se na ni účastníci z celé České republiky.

Výstupem konference je sborník, který je k dispozici v náhledové formě o pár řádků níže, dále všechny konferenční příspěvky v něm uvedené, včetně výběru fotografií.

Děkujeme všem partnerům za pomoc s realizací konference, kterými byli – Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Liberecký kraj, Statutární město Liberec, Nadační fond Veolia, Severočeské vodovody a kanalizace, Asociace dobrovolnických mentoringových programů.

Děkujeme také všem přednášejícím a účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry po oba dva dny konference a těšíme se příští setkání v Liberci.

SBORNÍK  v náhledové formě naleznete zde: sborník konference

PŘÍSPĚVKY:

  • Příběhy občanského sektoru , PhDr.Tereza Pospíšilová, Ph.D. Magdaléna Šťovíčková Jantulová, Katedra studií občanské společnosti FHS UK
  • Česko s dobrovolnictvím počítáIng. Jakub Dostál, Ph.D; Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií, Mgr. Martina Černá, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce
  • KOMPASIng. Adéla Hrdličková, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
  • Pět PBc. Aneta Rybáříková, DiS., HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.