Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program HANDICAP- DÍTĚ

CÍL PROGRAMU
Cílem dobrovolnického programu zaměřeného na děti předškolního a školního věku s tělesným postižením (3 – 15 let) je navázání přátelského vztahu „dobrovolník a dítě“ tak, aby práce dobrovolníka byla vhodným doplňkem komplexní péče, která je dítěti ze strany profesionálního personálu poskytována.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Komunikativnost
•    Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
Úloha dobrovolníka spočívá v pravidelném docházení za dítětem předškolního věku s tělesným postižením pobývajícího v Jedličkově ústavu v Liberci. Dobrovolník svým pozitivním naladěním a individuálním přístupem k dítěti mu obohacuje a zpestřuje život v pobytovém zařízení. Dítě má tak „svého člověka“ jen pro sebe. Činnosti, které dobrovolník vykonává, jsou hra s dítětem, četba, povídání a zpívání, případně doučování dítěte. Program je postaven na principu 1 dobrovolník + 1 dítě.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník se schází s dítětem s tělesným postižením obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
Program je realizován v prostorách Jedličkova ústavu v Liberci.

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
Jedličkův ústav Liberec, p. o.