Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Program DUŠE

CÍL PROGRAMU
Cílem dobrovolnického programu zaměřeného na duševně nemocné osoby od 16 let věku žijících na území Liberce je podpora v jejich začlenění do běžného života a překonání jejich samoty.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Komunikativnost
•    Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
•    Úspěšně absolvování pohovoru s psychologem
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
Dobrovolník má roli společníka, dochází za klientem do klubu v prostorách Fokusu, do samostatného či chráněného bydlení za jednotlivcem či skupinkou lidí anebo přímo do domácnosti duševně nemocného. Náplní činnosti dobrovolníka je individuální kontakt s tímto člověkem, především povídání si s ním, hraní her, četba novin, podpora při ručních pracích či doprovod na procházku do města  nebo na jiný zájmový a kulturní program. Veškeré činnosti jsou závislé na vzájemné dohodě mezi dobrovolníkem a duševně nemocnou osobou. Program je postaven na principu 1 dobrovolník + 1 duševně nemocný člověk, případně 1 dobrovolník + skupinka duševně nemocných osob.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník přichází za duševně nemocným do zařízení obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
•    prostory Fokusu Liberec, o. p. s.
•    domácnosti duševně nemocné osoby na území města Liberec
•    byty v chráněném a samostatném bydlení Fokusu na území města Liberec

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Libere, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
Fokus Liberec, o. p. s.