Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Nabízíme

Centrální klub seniorů

Seniorům nabízíme Centrální klub seniorů, který najdete na adrese Palachova 504/7,  460 01 Liberec. Klub se nachází v polyfunkčním domě Liduška, kde je i sídlo Komunitního střediska Kontakt Liberec (KSK). Prostory klubu i přístup k němu je bezbariérový a tomu odpovídá i vnitřní vybavení, např. toaleta pro vozíčkáře. Klub byl slavnostně otevřen 30.10.2007. Od svého počátku zajišťuje kulturní vyžití pro seniory, jsou zde pořádána společenská setkání a návštěvníci získají i další užitečné informace. Klub je vybaven audio-vizuální technikou (televize, DVD přehrávač, videopřehrávač), pro poslech je připravena hi-fi (rádio, CD, audio-kazety). V klubu je možnost využít bezplatný internet na zdejších počítačích. K dispozici jsou také časopisy, knížky, společenské hry a další příjemné drobnosti, aby se zde návštěvníci cítili spokojeně, uvolněně a bezpečně. Klub je určený všem libereckým seniorům, neboť jeho dostupnost prostřednictvím autobusů MHD je příznivá. Klub je otevřený od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 17.00 hodin a v pátek od 10.00 do 14.00 hodin.

Recepce centrálního Klubu seniorů

Tel.: (+420) 485 244 992

E-mail: klub@ksk.liberec.cz

 

Kluby seniorů v Domech s pečovatelskou službou

Jsou určeny pro obyvatele těchto domů  i pro klienty odlehčovací služby. Komunitní středisko Kontakt zprostředkovává v těchto klubech kulturní vyžití, připravuje společenské a setkávací aktivity za účasti pracovnice Komunitního střediska Kontakt Liberec. Tato pracovnice má vzdělání a odbornou způsobilost pracovat s touto cílovou skupinou.

Kluby jsou mimo jiné vybaveny audiovizuální technikou (televize, DVD, apod.), počítači s možností přístupu na internet a masážními křesly, která senioři využívají k rehabilitaci a jsou snadno ovladatelná.

Klubová činnost probíhá ve středu od 9.00 do 17.00 hodin

Klubová činnost probíhá v úterý od 8.30 do 17.00 hodin

Klubová činnost probíhá ve čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin

 

Kluby seniorů

Kontakt vytváří podmínky pro pravidelnou setkávací činnost klubů seniorů.

Kluby mají k dispozici vybavené klubovny v 5. patře budovy, mohou využívat audiovizuální techniku, počítače, mají k dispozici kuchyňku pro přípravu občerstvení. Některé kluby se scházejí v Centrálním klubu.

Kontakt poskytuje služby klubům seniorů zcela zdarma.