Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Podzimní supervize dobrovolníků

Ve dnech 22. 10. a 25. 10. se uskutečnily v tomto roce poslední supervize dobrovolníků, které vedl externí supervizor PaedDr. Jiljí Novotný. V pondělí se sešli dobrovolníci z programů Senior, Handicap, Duše, Kamarád a ve čtvrtek z programů Dítě, Dítě a kniha. Do obou skupin byli pozváni zástupci spolupracujících organizací z daných programů. Po krátkém přivítání koordinátorkou a jejím informování o novinkách z dobrovolnictví, dostal slovo PaedDr. Jiljí Novotný, pod jehož vedením proběhly následující dvě hodiny. V pondělí si dobrovolníci sdělili, co je u nich nového jak v osobním životě, tak také v dobrovolnickém. V druhé hodině společně se supervizorem rozebírali situace vzniklé při výkonu jejich dobrovolnické činnosti.

Ve čtvrtek bylo toto tematické povídání doplněné prací s asociačními kartami, První vybraná karta měla vypovídat o tom, jak se mám daří, co v současnosti prožívám v osobním či pracovním životě a druhá karta měla vystihnout to, jak se cítí v roli dobrovolníka, co v současnosti v této roli prožívá. Po té následovalo vyprávění jednotlivých přítomných o svých kartách, co jednotlivé symboliky z karty vyjadřují v jejich životě. Karty byly vždy posílány po kruhu k nahlédnutí přítomným účastníkům. V povídání o druhých kartách pan Jiljí Novotný vždy rozebral situace v dobrovolnictví, o kterých přítomní hovořili.

Na závěr supervize koordinátorka dobrovolnického centra poděkovala všem přítomným za účast na supervizi a pozvala je do „Dobrokavárny“, kterou pro ně připravuje v pondělí 5. listopadu v Centrálním klubu seniorů Kontaktu.

Supervize dobrovolníků byly podpořeny Nadačním fondem TESCO v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

 

Editor tohoto článku