Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Sedmý ročník Letního festivalu cizinců a národnostních menšin “Liberec – jedno město pro všechny”

V páteční odpoledne 31. srpna 2018 patřilo náměstí Dr. E. Beneše v Liberci tradičnímu projektu, který každoročně ukončuje letní prázdniny – Letní festival cizinců a národnostních menšin “Liberec – jedno město pro všechny”. Letos se konal sedmý ročník a i letos bylo k vidění od 14.00 do 18.00 hodin mnohé… Akci připravilo Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji (CPIC) a Technickou univerzitou v Liberci. Záštitu nad akcí přijal náměstek primátora PhDr. Mgr. Ivan Langr. Festival byl zahájen ve 14.00 hodin a to proslovy ředitele Kontaktu Bc. Michaela Dufka, vedoucí CPIC Žanetou Kaprasovou, náměstkem primátora PhDr. Mgr. Ivanem Langrem a náměstkem hejtmana Mgr. Petrem Tulpou. Pro návštěvníky festivalu byl připraven rozmanitý kulturní program, který zajišťovalo hned několik cizineckých komunit, které v Libereckém kraji žijí. Ve stáncích na zvídavé návštěvníky čekal soutěžní kvíz o ceny a také výborné tradiční ochutnávky národních pokrmů. Gastronomické pochoutky si letos připravily tyto komunity (celkem 16):  Indie, Kazachstán, Vietnam, Uzbekistán, Kalmycko, Tatarstán, Čečensko, Mongolsko, romská komunita, Rusko, Gruzie, Arménie, Bělorusko, Moldávie, Čína a Ukrajina. V některých stáncích si mohly návštěvníci prohlédnout i samotné zástupce komunit v tradičních krojích, vyfotit se s nimi, vzít si recept na danou pochutinu, nebo si prohlédnout výzdobu stánku. Na podiu pak celé odpoledne probíhal různorodý program – letos byl opět velmi exotický, zvučný a poutavý. Zazpívalo romské trio v čele s Tiborem Beňákem, představil se soubor Street Beast z tanečního kroužku Moderní tance v rámci volnočasových aktivit při Kontaktu, zatančily mongolské dívky nebo indický taneční soubor, Indové ukázaly, jak se váže sárí, představila se ruská baletní škola, veitnamské ženy předvedly přehlídku šatů i taneční sestavu, publikum také nadchlo vystoupení arménského rappera Aldiho G nebo tzv. hadí tanec mongolské dívenky aj… Kultura bavila návštěvníky zkrátka celé odpoledne. Děti i dospělí měli možnost využít také doprovodný program – ve stánku si mohli nechat namalovat obrázek hennou či využít malování na obličej, někteří si vyzkoušeli napsat své jméno v arménštině. Během odpoledne proběhlo celkem třikrát losování kvízů o věcné ceny – odměněno tak bylo 6 výherců. Také letos byla do programu zařazena ukázka mateřské řeči jednotlivých komunit, které se do festivalu zapojily. Počasí bylo přímo ideální, náměstí tak letos zase navštívilo na 2000 návštěvníků všech věkových kategorií. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem partnerům a příznivcům a podporovatelům této akce, a to jmenovitě: Krajskému úřadu Libereckého kraje za finanční podporu, statutárnímu městu Liberec za mediální podporu a vstřícnost,  společnosti FCC, s.r.o. za odvoz komunálního odpadu, firmě Libea, s. r. o. za laskavé zapůjčení vlajek národností, které se festivalu zúčastnily, Komunitním pracem Liberec, o. p. s. za zajištění personální výpomoci na průběžný a záverečný úklid, Městské policii Liberec za zprostředkování výpomoci Asistentů prevence kriminality během celé akce a samozřejmé také zástupcům komunit, kteří se postaraly o přípravu ochutnávek a kulturního programu a pracovníkům Kontaktu, CPIC a TUL za organizační zajištění festivalu. Jen díky těmto subjektům a jednotlivcům proběhl další ročník festivalu v takové podobě a rozsahu, ve kterém se uskutečnil, přinesl mnoha lidem spoustu nových zážitků a příjemných setkání, ale doufáme, že také pocit sounáležitosti a příjemně strávený čas plný tolerance a mezilidského pochopení.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Editor tohoto článku