Prohlížíte archivovaný web z 25.3.2019. Aktuální informace KSK Liberec naleznete na oficiální stránce www.ksk-liberec.cz

Liberec hostil dobrovolnickou konferenci

Již od roku 2001 se konají každoročně konference, které si kladou za cíl podpořit dobrovolnická centra, organizace, veřejný i soukromý sektor k rozvoji dobrovolnictví v České republice.

Letošním pořadatelem v pořadí již 18. konference s názvem „Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy“bylo Komunitní středisko KONTAKT Liberec, které v Liberci provozuje Dobrovolnické centrum AMIKUS, ve spolupráci s HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Praha.

Dobrovolnictví a práce s dobrovolníky má velkou společenskou hodnotu. Tu ocenili při slavnostním zahájení primátor města Liberce Tibor Batthyány společně s náměstkem pro školství, kulturu a sociální oblast Ivanem Langrem. Konference se také uskutečnila pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, náměstka hejtmana Přemysla Sobotky, za podpory Nadačního fondu Veolia, Severočeských vodovodů a kanalizací a Asociace dobrovolnických mentoringových programů.

Více než 80 účastníků konference mělo možnost vyslechnout příspěvky
od odborníků a pomocí společného setkávání a sdílení si v panelových diskusích předat své zkušenosti z realizování dobrovolnictví v nejrůznějších městech po celé České republice.

Mezi tématy, která nejvíce poutala pozornost účastníků, bylo dobrovolnictví
ve veřejné správě, mezigenerační programy, mentoringové programy a samozřejmě budoucnost dobrovolnictví a jeho ukotvení v zákonech a následné financování.

Účastnící konference získali nové znalosti, podělili se o své zkušenosti a získali pozitivní zpětnou vazbu, že jejich práce, bez ohledu na to, jak je složitá a náročná, má smysl.

Velké poděkování patří dobrovolníkům Dobrovolnického centra AMIKUS za jejich nezištnou pomoc při organizačním zajištění konference.

Konference se uskutečnila díky finanční podpoře Libereckého kraje, Magistrátu města Liberec, Nadačního fondu Veolia, Severočeských vodovodů a kanalizací a Asociace dobrovolnických mentoringových programů.

 

 

Editor tohoto článku